Studentský umělecký festival
Hudba, tanec, výtvarné umění, pantomima, film a další
5.- 6. 6. HAMU, Lichtenštejnský palác MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13
VSTUP VOLNÝ
Děkujeme Vam za 4.ročnik festivalu SKRZ NA SKRZ!